ZYSK-PROFIT BIURO RACHUNKOWE Maria Magdalena Skwiercz

Właściciel- Maria Magdalena Skwiercz

Doświadczenie: 13 lat pracy na stanowisku głównej księgowej. Maria M. Skwiercz prowadziła spółki z kapitałem zagranicznym oraz z kapitałem polskim. Prowadzone spółki zajmowały się handlem, usługami, produkcją, sprzedażą wysyłkową. Rozwiązywanie problemów od początku działalności spółki, poprzez wprowadzanie klucza rozliczeniowego w rozliczaniu produkcji, także wykonywania raportów dla zarządów według specyfikacji, to jedne z wykonywanych zakresu czynności pracy. Kontrola i współpraca z zespołem księgowym, działem sprzedaży, działem obsługi klienta, pracownikami magazynu, wprowadzanie rozwiązań podatkowych pod kątem podatku dochodowego jak i VAT, opracowywanie obiegu dokumentów, w tym również dokumentów magazynowych, opracowywanie planu kont dla spółek zobowiązanych do ewidencji zdarzeń gospodarczych w pełnej księgowości. Współpraca z działem kadr, weryfikacja dokumentów kadrowych, opracowywanie schematu list płac wg specyfiki firm. Przygotowywanie deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT-UE, ZUS oraz innych dokumentów sprawozdawczych do GUS, współpraca z audytorami, urzędami skarbowymi.

Doświadczenie to pozwala wykonywać pracę na rzecz klientów rzetelnie, profesjonalnie z dużym zasobem wiedzy podatkowej, księgowej.

System księgowy-CDN OPT!MA dla każdego rodzaju podatku. Ponadto system ten ma opcje dużego zakresu analiz, potrzebnych dla zarządu, działu marketingowego, działu sprzedaży, itp.

Poza tym firma w niedalekiej przyszłości planuje przejść na system on-line. Pozwoli to, na pobieranie bezpośrednio przez klientów informacji wydarzeń gospodarczych z działalności klienta, w każdej chwili, w każdym czasie, co umożliwi szybkie podejmowanie decyzji strategicznych klienta, a tym samym zadowolenie, planowanie zysku, planowanie rozwoju przyszłości klienta.

Biuro Rachunkowe działa usługowo od 2008 roku, legalnie w oparciu o Licencję Ministra Finansów 14035 / 2006. Stale rozwija się i doskonali usługi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !